Noteikumi

Izmantojot jebkuru no Saulkrasti preču zīmēm, logotipiem, dizainparaugiem vai citiem materiāliem, jūs piekrītat ievērot noteikumus, kas izklāstīti šajās zīmola vadlīnijās. Jūs arī atzīstat, ka Saulkrasti var atbilstoši rīkoties pret neatļautu vai pārkāpjošu izmantošanu vai izmantošanu, kas neatbilst šīm zīmola vadlīnijām.

Saulkrasti ir vienīgais Saulkrasti preču zīmju īpašnieks, un jums nav ļauts apstrīdēt vai iejaukties Saulkrastu tiesībās, tostarp preču zīmju izmantošanā un reģistrācijā.

Lietojot Saulkrastu preču zīmes, jums skaidri jānorāda, ka tās ir Saulkrastu preču zīmes.

Jūs nedrīkstat izmantot Saulkrastu preču zīmes veidā, kas liek domāt, ka Saulkrasti to ir apmaksājuši, izņemot ar rakstisku Saulkrastu atļauju.

Jūs nekaitēsiet, ļaunprātīgi neizmantosiet, neiznīcināsiet un nemainīsiet Saulkrastu preču zīmes. Ļaunprātīgas izmantošanas piemēri ir: atļauto krāsu shēmu un/vai fontu mainīšana, preču zīmju vai logotipu mainīšana u.c.

Visa nemateriālā vērtība, kas saistīta ar preču zīmju Saulkrasti izmantošanu, tiks attiecināta tikai uz Saulkrastiem.

Saulkrasti var grozīt šīs zīmola vadlīnijas vai atsaukt atļauju Saulkrasti preču zīmju lietošanai jebkurā laikā.

Izņemot ierobežotās tiesības izmantot Saulkrastu preču zīmes noteiktajos nolūkos saskaņā ar šīm Zīmola vadlīnijām, citas tiesības netieši vai netieši netiek piešķirtas.