Principi

Režģis ir iepriekš definēta struktūra, ko dizaineris var izmantot, lai sniegtu publikācijai saprtotamu stilu un raksturu. Tas ir būtisks palīgs materiālu organizēšanā un nešaubīgi ietaupīs neskaitāmas cilvēkstundas darbu izstrādē. Kā arī – režģis noteikti palīdzēs saglabāt dizainu konsekvenci dažādās platformās.

Režģis

Lielākā daļa ainavu izkārtojuma dizainu
For all square layouts, for example social media post
Signage, street ads
Street ads, digital banners

Režģa izveide

1. Balstoties uz plānoto dizaina formātu, izvēlieties kolonnu skaitu. 16:9 formātam vislabāk derēs 9 kolonnu režģis.
2. Lai norādītu malu (margin) platumu, sadaliet kolonnu trīs vienādās daļās.
3. Pievieno malas (margin) visām četrām pusēm.
4. Lai uzstādītu vidus atstarpju (gutter) platumu, sadaliet malas (margin) trīs vienādās daļās. 1/3 no malas (margin) ir vidus atstarpes (gutter) platums.
5. Lai uzstādītu atstarpju platumus (gutters) režģim, izveidojiet kompozīcijā četrstūri (neskaitot malās (margins)). Nokopējiet atstarpju platuma (gutter) platuma izmēru -> Object -> Path -> Split Into Grid -> Columns. Norādīt kolonnu skaitu – 9 un iekopējiet to Gutter input -> OK (Adobe Illustrator).
6. Pievienojiet “help lines” tikko izveidotajām kolonnas pusēm un pēc tam noņemiet četrstrūrus. Režģis ir gatavs lietošanai.

Rindas

Ja nepieciešams, ir iespējams lietot rindas, lai palīdzētu veidot kompozīciju. Sadaliet dizainu (izņemot “margins”) 3, 4 vai 5 rindās.

Burtu lielums un atstarpes

Logo izmērs pielāgots malu (margin) augstumam, no kura atņemti 30%. Logo ir 70% no malas (margin) augstuma. Virsraksta lielā burta izmērs ir tāds pats kā malas (margin) augstums. Apakšvirsraksta izmērs ir puse no virsraksta un teksta izmērs ir puse no apakšvirsraksta izmēra.

Sociālie tīkli

Izmantojot sešu kolonnu režģi, varam veidot kompozīcijas, kas balstītas vadlīnijās.

Aplikācijas

Iepriekšējā sadaļa Burtveidols

Nākamā sadaļa Fotogrāfija