Logo

Šīs vadlīnijas palīdzēs jums saprast logo konstrukciju un lietošanu. Iepazīstieties ar tām, lai dažādās vidēs logo izmantotu pareizi.

Lejupielādēt

Kopsavilkums

Jaunais novada logo apvieno saules rita (ritma) atainojumu uz stabilas, līdzsvarā esošas pamatnes (līnija – horizonts, krasta līnija), veidojot mierīgu un sabalansētu, bet tajā pašā laikā darbīgu noskaņu. Logo ir lakonisks un viegli atpazīstams. Tā tonis respektē Saulkrastu kultūrvēsturiskās vērtības. Tas konstruēts, lai būtu elastīgs un viegli izmantojams dažādos izmēros un dažādās platformās.

Animācija

Logo animācija apvieno saules rita atainojumu uz stabilas, līdzsvarā esošas pamatnes (līnija – horizonts, krasta līnija), veidojot mierīgu un sabalansētu, bet tajā pašā laikā darbīgu noskaņu. Teksts parādās vienlaicīgi ar saules stariem.

Konstrukcija

Ņemiet vērā visas attiecības starp tekstiem, līnijām un formām. Logo vienmēr jāizmanto konstruktīvās proporcijās, lai tas būtu identisks visos dizaina materiālos.

Atstarpe

Atstarpe apkārt logo ir S burta augstumā.

Izmērs

Saulkrastu logo ir veidots, lai to varētu izmantot gan lielā, gan mazā izmērā. Mazākais pieļaujamais izmērs drukas materiāliem ir 7mm.

Citi logo

Saulkrastu logo ir veidots, lai to varētu izmantot gan lielā, gan mazā izmērā. Mazākais pieļaujamais izmērs drukas materiāliem ir 7mm.

Sadarbības

Savietojot sadarbību logo nepieciešams ņemt vērā atstarpes izmēra noteikumus. Līnija starp logo atdala abus elementus un ir vienādā augstumā ar Saulkrastu logo.

Sociālo tīklu profila attēls

Sociālo tīklu profila attēls uzskatāms par izņēmumu – lai to varētu saskatīt uz mazām ierīcēm, tajā līnijas ir padarītas biezākas.

Nosaukums tekstā

Gadījumos, kad zīmola nosaukums tiek rakstīts tekstā, to vienmēr nepieciešams rakstīt ar lielo pirmo burtu un pārējiem mazajiem burtiem. Nedrīkst izmantot visus lielos burtus, slīprakstu, treknrakstu.

Lietošana

Logo nav atļauts mainīt. Zīmola un logo efektivitāte sakņojas regulārā, pareizā logo lietojumā, ko iespējams aplūkot šajā pamācībnā. Zemāk redzami piemēri nepareizai logo lietošanai.

Neveidojiet logo citos platumos
Nemainiet simbola novietojumu
Logo nav ļauts izstiept
Nesaīsiniet pamatlīniju
Izvairieties lietot logo citās, ar zīmolu nesaistītās krāsās
Neveidojiet saules starus dažādos, atšķirīgos izmēros

Aplikācijas

Iepriekšējā sadaļa Ikonas

Nākamā sadaļa Krāsas