Šodienas zīmols

Lai sasniegtu ambiciozus mērķus, visiem projektiem un uzņēmumiem nepieciešama zīmola identitāte – vienkārši izmantojama, elastīga, piemērojama dažādām vidēm un globāli saprotama.

Skaidra sistēma

Lai atvieglotu zīmola izmantošanu un nodrošinātu tā nemainību visās platformās un dizaina produktos, esam izveidojuši skaidras un nepārprotamas vadlīnijas, kas palīdzēs gan dizaineriem, gan citiem speciālistiem veidot vienotus vizuālos materiālus.

Logo

Krāsas

Burtveidols

Principi

Fotogrāfija

Grafikas

Ikonas

Vadlīnijas →

Piemēri

Dizaina piemēri, kas veidoti balstoties uz zīmola vadlīnijām

Skatīt